Sigfred Steien Klimaservice

Det startet med en tilhenger

Klimaservice er en veldrevet ingeniørbedrift med hovedsete på Setermoen i Bardu kommune. Fra lokalene i hjertet av Troms har de utviklet en bedrift som har flere ben å stå på. Og nå skal en ny løsning gjøre de enda mer attraktive. 

Siden 1986 har Klimaservice AS vært stolt leverandør av ren luft. I mer enn 30 år har ingeniør- og entreprenørfirmaet levert løsninger innen ventilasjon, samt kobber- og blikkenslagerfaget. Med sin beliggenhet på innlandet har forsvaret vært en viktig kunde i mange år. Klimaservice har blant annet levert ventilasjonsløsninger til hangar 6 på helikopterbasen på Bardufoss. Med tiden har luftforsvaret lagt mer ressurser på å utvikle Evenes som militær stasjon. Derfor har det blitt viktigere for Klimaservice å finne nye markeder. 

Klimaservice produserer tilhengerkåper av aluminium
Produksjon av tilhengerkåper. (Foto: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov)

Kjørte Nord-Norge rundt

Sigfred Steien, som er produksjonssjef hos Klimaservice, etablerte Steien AS tilbake i 1979. I 2001 fusjonerte Steien med Klimaservice, og dannet grunnlaget for bedriften som står der den dag i dag. Da Steien AS enda stod på egne ben, begynte Sigfred å produsere kåper til tilhengere.

- Vi begynte å produsere kåper for tilhengere så langt tilbake som i 1989. Det startet med at jeg produserte en kåpe til egen henger, og kjørte rundt i hele Nord-Norge for å markedsføre produktet, forteller Steien. 

Turneen ga Steien AS gode kunder, og gjennom sitt nettverk begynte det å komme bestillinger på de nye kåpene som ble laget i aluminium. Helt siden starten har det vært en kontinuerlig produktutvikling og -forbedring. 

- Uten fokuset på å hele tiden finne nye og bedre løsninger ville vi nok ikke ha overlevd i dette markedet, sier Steien. 

Tilhenger
Sigfred Steien, driftsleder Klimaservice AS. (Video: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov)

Investeringer

På slutten av 80-tallet så Steien at det utviklet seg et marked for lette tilhengere. Flere nordmenn brukte mer tid på fritidsaktiviteter, og behovet for lette tilhengere med kapell som kunne frakte alt fra snøscootere til materiell økte. 

- Uten støtte investerte vi i maskiner og utstyr for å rigge til produksjon av kåper. Disse investeringene, sammen med egen god markedsføring, gjorde at vi skapte etterspørsel i store deler av Nord-Norge, forteller Steien.

NorTopp aluminiumskåpe for tilhenger
NorTopp aluminiumskåpe for tilhenger. (Foto: Klimaservice AS)

FORREGION Arktis prosjektet

Utfordringen med tilhengerkåpene er todelt. Vegger og tak monteres i hele stykker, og festes i skjøtene med nagler som poppes gjennom små hull. Og dette gjøres manuelt. På en stor tilhenger er det mange nagler som skal festes på denne måten. I tillegg er det utfordrende at kåpene ikke kan stables når de fraktes. Transportkostnadene for å frakte et kapell sørover er for høy til at sluttkunde er interessert i å betale kostnadene. Disse utfordringene måtte Klimaservice løse for å ta nye markedsandeler i resten av landet.

- Prosjektet startet med at vi brukte Tor Hovde ved KUPA som kompetansemegler. Han satt oss i kontakt med SINTEF, som bidro med forskning og ny kompetanse. Blant annet kunne de hjelpe oss med å utvikle en ny profil for kapellene. Med den nye profilen kan vi stable fire kapeller i høyden, slik at vi kan frakte de til resten av landet på en mer kostnadseffektiv måte. Dette gjør at vi når ut til nye markeder med konkurransedyktige priser på en helt annen måte enn før, forklarer Steien.  

I tillegg er det utviklet en ny måte å lime sammen tak og vegger, slik at man slipper å stanse hundrevis av hull og poppe de med nagler. Den nye metoden for montering er svært besparende.

Ny profil
Ny profil for tilhengerkåper. (Foto: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov)

Virksomheter som tilpasser seg markedet har størst sjanse for å overleve.

Sigfred Steien, driftsleder Klimaservice AS

Forprosjekt

Etter en rask og ukomplisert søknadsprosedyre fikk Klimaservice stønad på kr. 200.000,- til forprosjektet. Sammen med egen innsats ble kapitalen brukt for å engasjere SINTEF i arbeidet med å utvikle den nye metoden for liming samt utforming av ny profil for rasjonell frakt. 

12

12 ansatte i 2019.

14.518.000

Omsetning i 2017.

200

Årlig produksjon av aluminiumskåper.

6 meter

Aluminiumskåper produseres for tilhengere mellom 1,5 til 6 meter.

Tidslinje

1979

Sigfred Steien opprettet Steien AS.

1986

Klimaservice AS ble etablert.

1989

Produksjon av første kapell til personbilhengere.

2001

Fusjon mellom Steien AS og Klimaservice AS.

2019

Klimaservice AS inngår et strategisk samarbeid med JM Hansen AS og Åge Nilsen AS for å tilby kunder totaltekniske løsninger innen automasjon, elektro, rør og ventilasjon.

RELEVANTE VIRKEMIDLER

  • Kompetansemegler.
  • Forprosjekt i bedrift.