Heming

Gylden sjanse for studenter

Personmobilitetsordningen i FORREGION Arktis gir studenter en gylden mulighet til å få fortgang i karrieren etter studietiden. I samarbeid med bedrifter åpner FORREGION Arktis opp dørene til næringslivet for studentene.

Da Heming Rustad Hansen (31) var student ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, skrev han masteroppgave om enzymatisk hydrolyse i samarbeid med Marealis AS. Det innledende samarbeidet skulle senere gi Hansen en ledende jobb i samme bedrift.

Fruktbart samarbeid

- Det begynte med at jeg så etter en case jeg kunne skrive om i min masteroppgave ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Til casen trengte jeg både en bedrift og en relevant problemstilling. Jeg hadde ikke kjennskap til Marealis eller FORREGION Arktis på dette tidspunktet. I planleggingen av masteroppgaven min snakket jeg med dekan ved fakultetet, og fikk tips om at FORREGION Arktis var et spennende program som kunne passe min master, forteller Hansen.

Dette ble starten på et langt og fruktbart samarbeid mellom masterstudenten og Marealis.

Trengte arbeidskraft

Marealis er et datterselskap av Stella Polaris i Kårvikhamn utenfor Finnsnes. Stella Polaris er blant de ledende produsentene av pillede kaldtvannsreker i verden. Årlig biprodukt fra denne produksjonen er 6.000 tonn rekeskall. Studier har bevist at proteiner fra rekeskallet har en blodtrykksdempende effekt. Dette ønsket Stella Polaris å kommersialisere, og etablerte Marealis for å utvikle et produkt som kunne tas ut i markedet. I denne fasen samarbeidet Marealis med flere kompetansemiljøer, blant annet NOFIMA og UiT.

StellaPolaris1
Stella Polaris ved Kårvikhamn. (Foto: Stella Polaris)

Marealis benyttet offentlige støtteordninger for å støtte FoU i egen virksomhet. Blant annet forprosjekt i bedrift og personmobilitet gjennom FORREGION Arktis. Det var gjennom personmobilitetsprogrammet Heming Rustad Hansen kom i kontakt med Marealis.

- Da jeg var masterstudent var Marealis i en tidlig fase. De trengte arbeidskraft, og så etter motiverte studenter som kunne utføre en del av oppgavene. Jaran Rauø, daglig leder ved Marealis, var i kontakt med fakultetsledelsen for å rekruttere studenter, og det var slik jeg kom i kontakt med Marealis første gangen, forteller Hansen.

Temaet blir til

Hansen ble koblet sammen med Marealis i en fase da selskapet forsket på ulike prosesser for å framstille peptider med blodtrykksdempende effekt i konsentrerte mengder, bil bruk i kosttilskudd. Selskapet var opptatt av å forbedre kvaliteten på produktet i første omgang. Hansens master gikk derfor ut på å optimalisere enzymatisk hydrolyse av biproduktet (skall- og hodefraksjoner) fra kaldtvannsreker.

- Det første jeg gjorde var å snakke med Jaran om forventninger og krav, dvs. hva de forventet av samarbeidet, og hva universitetet krevde i forhold til graden. I tillegg avklarte vi detaljer rundt bidrag om labmateriell. Da dette var gjort  kunne jeg starte med forskningen i laboratoriet og skrive masteroppgaven, forteller Hansen.

 

Lab
Eksperimentering i lab (Foto: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov)

Enzymatisk hydrolyse

På laboratoriet, med støtte fra Marealis, forsket Hansen på kvaliteten av produktet. Etter at han fikk jobben som produksjonssjef har han jobbet videre med å effektivisere og optimalisere produksjonsprosessen. Mye av dette arbeidet foregår i kontrollerte omgivelser i laboratorium med små volum.

- Vi visste at denne forskningen ville gi oss indikasjoner, i beste fall. Det er svært stor forskjell på å gjøre forsøk i et laboratorium versus fullskala industriproduksjon. Men ett sted må man begynne for å komme nærmere den optimale produksjonsprosessen, forklarer Hansen.

 

Biotep
Fra lokalene til Biotep. Driftssjef Sverre Aarøen (Biotep), forskningsleder Ragnhild Dragøy Whitaker (Nofima) og prosessoperatør Hans Richard Nyheim (Biotep). (Foto: Lars-Åke Andersen, Frifoto).

Patent

Etter flere år med forskning og utvikling kunne Marealis endelig patentere en metode for å utvinne høykonsentrerte proteiner fra rekeskall i fullskala miljø på fabrikk. Teknologien er satt i drift med hjelp av Biotep, der Marealis har testet utvikling av et produkt i full skala. Erfaringene kan brukes dersom selskapet beslutter å bygge en egen produksjonsfabrikk i tilknytning til Stella Polaris rekefabrikk på Kårvikhamn.

I mellomtiden fortsetter Heming Rustad Hansen det nitidige arbeidet med å perfeksjonere produksjonsprosessen bak kosttilskuddet med blodtrykksdempende virkning, for å effektivisere og bedre lønnsomheten. Allerede i 2017 skal produktet introduseres til markedet i USA, der en tredjedel av den voksne befolkningen har prehypertensjon, som er stadiet før forhøyet blodtrykk.

 

Studier og karriere

2006

Starter fiskerikandidatstudiet høsten

2010

Begynner på mastergraden. Kontakt med Marealis

2011

Avslutter masteren

2012

PhD-student ved UiT (Marine Biotechnology)

Mars 2016

Ansatt i 80% stilling som produksjonssjef i Marealis

Mai 2016

Ansatt i 100% stilling som produksjonssjef i Marealis. Får i tillegg ansvaret for kvalitet og forskning i bedriften

RELEVANTE VIRKEMIDLER

Personmobilitet