OleMagnar

Han har løsningen på et globalt problem

Hvert år bruker oljeindustrien svimlende 7 milliarder kroner på å forhindre avleiring i rørene som pumper opp olje og gass fra havbunnen. Titusenvis av liter med kjemikalier pumpes ned i rørene for å holde de åpne. Mye av dette kan unngås med hjelp fra et innovativt selskap fra Harstad.

Bak lukkede dører i et laboratorium blir en ny ladning med prøver fra et oljefelt på norsk sokkel behandlet. Prøven pakkes forsiktig frem og innholdet blir analysert i et elektronmikroskop. Resultatet vil vise om oljeselskapet må gjennomføre en dyr driftsstans eller fortsette produksjonen. Mye står på spill når innholdet i prøven analyseres.

elektronmikroskop
Analyse med elektronmikroskop (Foto: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov)

En liten revolusjon

Scale Protection er selskapet som utfører disse analysene, og Ole Magnar Drønen er gründeren som etter 22 år i felten har funnet en løsning som kan gi en liten revolusjon til olje- og gassindustrien.

- Scale, eller avleiring i rørene, er som åreforkalkning. For å presse olje og gass opp fra reservoarene pumpes det inn saltvann fra havet for å skape overtrykk. Det er når vannet fra havet blandes med formasjonsvannet

fra reservoaret at det blir dannet saltmineraler på innsiden av rørene. Utfordringen til oljeselskapene er at de ikke vet hvor mye scale som er inne i rørene. Derfor pumper de kjemikalier, eller medisinerer pasienten om du vil, litt i blinde. Ved å bruke vår metode stiller vi en diagnose, slik at oljeselskapene med større viten kan beregne når det er nødvendig med kjemikalier, forklarer Drønen.

 

Vår forretningsidé er at vi skal utvikle innovativ brønninstrumentering og analysemetoder. Dette gjør vi ved å styrke kontrollen for å hindre avleiringer i oljeproduserende brønner.

Ole Magnar Drønen, CEO Scale Protection
OleMagnarDrønen
Ole Magnar Drønen, CEO Scale Protection. (Foto:HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov).

Milepælene

Drønen har mer enn 20 år som ingeniør på forskjellige plattformer på norsk sokkel. Han har selv fått erfare hvor viktig det er å holde rørene åpne og produksjonen i gang.

- Når jeg begynte som selvstendig konsulent tok jeg med meg erfaringene fra felt, og begynte å utvikle forskjellige ideer for å håndtere scale på en mer effektiv måte. Arbeidet har foregått over flere faser, med ideutvikling, utvikling av metode, testing, ferdiggjøring og til slutt kommersialisering. Det har vært en utfordrende prosess, men jeg har brukt tilgjengelige virkemidler for å oppnå resultatet vi har i dag, sier Drønen.

Virkemidlene

Scale Protection har utviklet teknologien stegvis og benyttet forskjellige støtteordninger underveis.

- I begynnelsen kontaktet vi Kunnskapsparken i Harstad (KUPA), som hjelper bedrifter med å realisere ideer. Etterhvert ble vi en inkubatorbedrift i KUPA, og de bidro med kompetanse og kapital i en avgjørende etableringsfase, sier Drønen.

Senere i utviklingsforløpet har Scale Protection vært en del av LOOP-programmet i samarbeid med Statoil og Innovasjon Norge. Selskapet har også benyttet Demo 2000 programmet i regi av Forskningsrådet, som støttet selskapet økonomisk i en fase der de arbeidet med en industriell samarbeidspartner om utvikling av produktet.

Plattform
Ole Magnar Drønen (Video: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov)

- Etter en tid med utvikling var vi i en kritisk fase når teknologien skulle introduseres til markedet. Vi var avhengige av å få testet metoden i felt. I denne fasen kom vi i kontakt med FORREGION Arktis. Etter en ubyråkratisk søknadsrunde fikk vi tildelt midler i forprosjekt for å teste teknologien i felt. Dette var avgjørende for å kunne hente ut de første prøvene fra oljebrønnene, sier Drønen.

Avtale med oljegigant

Den første prøven som ble tatt fra en oljebrønn i drift var avgjørende for at Scale Protection kunne legge frem bevis for at teknologien fungerte.

- Resultatet var avgjørende for oss. Som direkte konsekvens fikk vi avtale med en stor operatør på norsk sokkel. Avtalen gir Scale Protection en sikkerhet for egen drift, og vi kan bruke energien vår på å utvikle innovative og enda mer effektive løsninger for oljeindustrien, sier Drønen.

Tidslinje

2008

Inkubatorbedrift i Kunnskapsparken Nord (KUPA)

2011

LOOP, Statoil og Innovasjon Norge

2012

Institutt for Energiteknikk (IFE) bidrar med teknisk utvikling

2012

Demo 2000 programmet. Økonmisk støtte fra Forskningsrådet

2013

Well Innovation. Utvikling og fabrikasjon av overvåkingsutstyr i brønner

2014

Kontrakt med Det Norske, vurdere ulik teknologi i tilknytning til avleiring

2014

Spin Protection - samarbeid med Statoil

2014

Investerer i elektronmikroskop

7 mrd. NOK

Oljeselskapenes årlige utgifter på kjemikalier for å motvirke scale.

5 mill. NOK

Omsetning i 2015

2

Antall ansatte

5

År i drift. Etablert i 2010.

NOK 125.000

Støtte fra FORREGION Arktis til forprosjekt

4

Antall år fra unnfangelse av idé til løsningen ble kommersialisert

RELEVANTE VIRKEMIDLER

  • Forprosjekt i bedrift.
  • Andre støtteordninger:
    SkatteFUNN.
    Inkubator Kunnskapsparken Harstad.
    LOOP-Programmet.
    Demo 2000 programmet.