Jenny Hoff, Visit Senjaregionen

Hvordan skape vekst i reiselivet?

Les historien om hvordan støtte fra FORREGION Arktis ga ny innsikt for utvikling av reiselivet i senjaregionen.

Reiseliv er en viktig næring for Norge. I 2018 var den samlede omsetningen i næringen så høy som 85 mrd kroner. På landsbasis ble det registrert 34 millioner overnattinger. Næringen er viktig for sysselsettingen, og bidrar med arbeidsplasser i hele Troms. Veksten i sysselsettingen har også vært stor. Veksten de ti siste årene har vært på 40 prosent, og sysselsetter til sammen over 175.000 personer i hele Norge. (Kilde: NHO Reiseliv).

Hamn i Senja hoteller og rorbuer
Hamn i Senja. (Foto: HK Reklamebyrå Tromsø, Stan Serdjukov).

Bærekraftig utvikling

I et lokalt og regionalt perspektiv har næringen en sterk betydning. Men selv om veksten er stor er marginene fortsatt små. Næringen er også oppmerksom på at turistene kan oppleve ulik nivå på service og kvalitet på innhold. Derfor jobbes det med å kvalitetssikre servicenivået, innholdet, opplevelsene og øke marginene i bransjen. Som et ledd i dette arbeidet jobber Visit Senjaregionen med bærekraftig utvikling av reiselivet.

Vi trengte et kunnskapsgrunnlag

Jenny Hoff

Prosjektet

Målet for prosjektet var å hente inn tall fra hotell og andre tilbydere av overnatting.  

- Vi trengte et kunnskapsgrunnlag som kunne brukes til fremtidig måling av utvikling av overnattingskapasitet i senjaregionen. Fordi vi har så få rapporteringspliktige overnattingssteder måtte vi hente inn disse tallene selv, sier prosjektleder Jenny Hoff.

I planen for prosjektet ble det besluttet at man skulle dokumentere antall senger, belegg, fordelinger på segment (yrke, ferie-fritid og kurs-konferanse) og hvor gjestene kom fra. I prosjektet skulle man også dokumentere hvilken samfunnsverdi hotellsektoren har, og noe om utviklingspotensialet. 

Bergsbotn utsiktsplattform
Jenny Hoff, prosjektleder Visit Senja region AS. (Video: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov)

Bærekraftig reisemål

Visit Senjaregionen bruker innsikten fra dette prosjektet til å jobbe videre med å utvikle destinasjonen som bærekraftig reisemål. 

- Fram til sommeren 2020 skal vi jobbe med masterplanen for reiselivet i Senjaregionen. Målet er at vi utvikler en ny hovedplan for langsiktig utvikling av regionen som reisemål, og at vi skal kvalifiseres til Innovasjon Norges merke for bærekraftig reisemål, forteller Hoff.

Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft, og jobber kontinuerlig for å forbedre sin forretningspraksis og forholdet til lokalsamfunnet, basert på bærekraftige prinsipper. 

Fisketurisme på Senja
Opplevelser langs kysten av Senja er viktig for næringen. (Foto: HK Reklamebyrå Tromsø, Stan Serdjukov).

Om søknadsfasen

Prosjektet ble initiert av ledelsen i Visit Senjaregionen i 2017. Seniorforsker Trude Borch ved Akvaplan-Niva utformet de foreløpige rammene for prosjektet sammen med ledelsen i Visit Senjaregionen, og sendte en søknad til FORREGION Arktis november 2017. Etter en effektiv behandling ble det utstedt et vedtaksbrev fra Troms fylkeskommune om økonomisk støtte til prosjektet. 

- FORREGION Arktis har vært viktig for oss. At vi har kunnet skape et informasjonsgrunnlag, før startet prosjektet med bærekraft, har vært essensielt for den strategiske utviklingen av reiselivet i vår region, avslutter Hoff. 

36.353

Hotellovernattinger i Senja-regionen i 2017

10 %

Økning i kapasitetsutnyttelse av rom fra 2013 til 2017.

31 %

Økning i inntekt per disponibelt rom fra 2013 til 2017.

41.221

Antall campingovernattinger i 2017.

21

Antall registrerte fisketurismebedrifter

2016

Visit Senja region AS ble stiftet.

2017

Søknad til FORREGION Arktis om prosjektmidler ble sendt i november.

2018

Vedtak om prosjektmidler ble sendt til Visit Senja region i januar.

2019

Arbeidet med sertifiseringsprosess Bærekraftig Reisemål fortsetter.

2020

Mål om status «vi er i gang», som er første trinn på vegen mot merket bærekraftig reisemål.