Kuldeteknisk_aggregat

Jakten på den perfekte temperaturen

Kuldeteknisk AS i Tromsø er selskapet som ikke går i fotsporene til andre. Selskapet tråkker gjerne opp nye stier i jakten på den perfekte temperaturen. Dette har gitt de oppmerksomhet helt fra Asia.

Langs Stakkevollveien i Tromsø lyser det et blå-gult skilt mot veien. Bedriften bak logoen er Kuldeteknisk AS. Et selskap som på 13 år har vokst til over 60 ansatte, med filialer på Finnsnes, Lødingen, Harstad og Narvik. Bedriften har fått internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid innen bærekraftig utvikling, og vant EYs entreprenørkonkurranse Entrepreneur of the Year 2013 i region nord.

- Vår vekst kommer ikke tilfeldig. Hos oss i Kuldeteknisk har vi en sterk kultur for utvikling, sier utviklingsleder Yves Ladam.

 

Fryseanlegg for marin næring

Ladam, som har doktorgrad i fysikk ved Universitetet i Grenoble, har jobbet på Kuldeteknisk siden 2010. Han er tydelig på at selskapets fokus på FoU er et av suksesskriteriene for deres ledende posisjon i markedet. Ett av produktene som de har utviklet i samarbeid med FoU miljøet i Tromsø er et CO2 fryseanlegg for marin næring. Spesielt utviklet for moderne frysetrålere som fisker langs kysten.

- Gjennom forskning og innovasjon har vi laget et system for effektiv nedkjøling av fisk ved bruk av en spesiell kuldeveksler. I kombinasjon med sjøvann og høyt trykk kjøler vi ned CO2 til flytende væske som holder 50 kuldegrader. Dette sendes så gjennom platekjølere som fryser ned fisken ombord i frysetrålere.

Arnøytind
Frysetråleren Arnøytind (Foto: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov)

Bedre kvalitet

- Når fisk fryses ned blir en del av cellene ødelagt. Dette påvirker kvaliteten på fisken når den tines opp igjen. Varigheten på nedfrysningen vil påvirke kvaliteten. Rask nedfrysning gir bedre kvalitet, fordi færre av cellene i fisken blir ødelagt. Vi bruker flytende CO2 som kuldemedium. Denne holder 50 kuldegrader, og gir en raskere nedfrysing enn ved bruk av f.eks ammoniakk, forteller Ladam.

Siden den nye teknologien ble kommersialisert har flere rederier og båter tatt den i bruk, blant annet Nordic Wildfish fra Valderøya utenfor Ålesund og Arnøytind fra Skjervøy. Rederiene erfarer betydelige kvalitetsforbedringer og redusert svinn.

Yves Ladam Kuldeteknisk
Yves Ladam, utviklingsleder Kuldeteknisk. (Video: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov)

Bedre for miljøet

Miljøet er også en viktig faktor for Kuldeteknisk, noe de også har høstet stor internasjonal anerkjennelse for. Ved å bruke industriell CO2 sparer de miljøet for utslipp som ellers ville gått rett ut i naturen. I tillegg erstatter CO2 kuldemedium som blant annet ammoniakk, som er giftig for mennesker og nærmiljøet dersom det blir lekkasje i anlegget. Tidligere har man også brukt miljøskadelige KFK-gasser, som er kjent for å bryte ned ozon-laget, for å generere kulde.

Om prosjektet

Utviklingsleder ved Kuldeteknisk, Yves Ladam, forteller om prosjektet.

- Vi bruker som kjent flytende CO2 som kuldemedium i platefryserne. Når denne avgir kulde til fisken varmes samtidig det flytende mediet opp og går over til gassform. I forprosjektet, som ble delfinansiert gjennom midler fra FORREGION Arktis, jobbet vi med å finne en løsning på å omdanne CO2 gassen til flytende form igjen.

Forskningsarbeidet ble gjennomført med bistand fra SINTEF, og Roger Richardsen ved SINTEF Fiskeri og Havbruk var kompetansemegler. Kuldteteknisk samarbeidet også med rederiet Nordic Wildfish for å teste ut teknologien i full skala. Rederiet er i dag en av Kuldeteknisk viktigste samarbeidspartnere og kunder.

Yves Ladam
Yves Ladam (Foto:HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov)

- Det var en utfordrende prosess å få den nye teknologien til å fungere ombord i båt, og det var mye prøving og feiling underveis. Kombinasjonen av Kuldeteknisk egen kultur for utvikling, støttemidler fra FORREGION Arktis og Nordic Wildfish som strategisk samarbeidspartner var av suksesskriteriene for å få dette til, avslutter Ladam.

69

65 ansatte i 2015

138.000.000

Omsetning i 2016

10%

Estimert besparelse på drivstoffkostnader for frysetrålere

1

Nr 1 på markedet over leverandører

Tidslinje

2003

Kuldeteknisk ble stiftet av Tor Vangberg og Frode Berg.

2004

Leverte Norges første CO2 kulldeanleg med energigjenvinning til Coop, REMA 1000, Norgesgruppen og ICA.

2007

Første kommersielle transkritiske CO2 anlegg i Norge.

2010

Opprettet egen dedikert utviklingsavdeling. Leveranse av Norges første installasjon av tappevannsoppvarming med CO2 varmepumper til borettslag.

2011

Verdens første RSW-anlegg med CO2 som kuldemedium for nedkjøling av sjøvann om bor i snurper.

2012

Vokst til 40 ansatte.

2013

Etablering avdeling i Narvik. Vinner av EY Entrepreneur Of The Year region nord.

2015

Forbud mot etterfylling med kuldemediet R22 på kuldeanlegg pga negativ innvirkning på ozonlaget. CO2 framstår som et mer miljøvennlig valg.

2016

Besøk av Klima- og miljøminister, Vidar Helgesen. Besøk av delegasjon fra regjerningen i Singapore.

RELEVANTE VIRKEMIDLER

  • Kompetansemegler.
  • Forprosjekt i bedrift.
  • Andre støtteordninger. Innovasjon Norges program Utvikling av miljøteknologi. SkatteFUNN.