Kompetansemeglere

Kompetansemeglere som viser vei

Kompetansemegling er ett av virkemidlene fra FORREGION Arktis, der forskningsmiljø bistår virksomheter med å finne rett kompetanse til utviklingsprosjektet. I Troms finnes det en rekke kompetansemeglere, og vi har snakket med en av de som har jobbet med å veilede bedrifter.

Roger Richardsen jobbet som seniorrådgiver ved SINTEF Nord i Tromsø, og var en sentral bidragsyter som kompetansemegler i flere år. Hans bidrag innen FoU var verdifull for både næringslivet og virkemiddelapparatet.

God innovasjonsevne

- Gjennom mine år som kompetansemegler erfarte jeg at det er noen prosjekter som hadde større sjanse for å lykkes enn andre. Og det er ofte virksomheten selv som avgjør om prosjektet når målene, forklarer Richardsen.

Virksomhetens egen vilje og evne til innovasjon er avgjørende. Og de som skal lede prosjektet fra bedriftens side må være oppdaterte på sitt marked. I tillegg må bedriften ha kapasitet og kompetanse til å være med i front av utviklingen.

Gode råd

Richardsen har 4 tips til virksomheter som ønsker å søke støtte gjennom FORREGION Arktis.

Problemstilling

Isoler én problemstilling godt nok til at det passer oppgaven som skal gjennomføres til den økonomiske rammen som er satt. Dette er svært viktig, og er mange ganger avgjørende for om prosjektet vil lykkes eller ikke.

Økonomi og ressurser

FORREGION Arktis dekker søknader inntil 200.000 kroner. I tillegg kommer egeninnsats. Dette legger føringer på varigheten hvor mye forskningsmiljøet kan involvere seg. Tid er penger. Derfor er det viktig at prosjektet begrenses til noe som er oppnåelig.

Rom til forskning

I prosjektet skal det være tatt høyde for å forske. FoU miljøet skal gjennom problemstillingen være med på å heve produktet eller tjenesten opp til et nytt nivå. For å komme frem til dette må forskerne få rom til å forske godt nok til at man har noe nytt å legge på bordet.

 

Oppfølging

Virksomheten selv må erkjenne at man har kapasitet til å følge opp prosjektet på egen hånd. Ikke forvent at forskningsinstitusjonen skal gjøre alt selv. Delta aktivt, og engasjer deg i prosjektet.

Ofte er det ny kunnskap å hente ut av et negativt resultat.

Roger Richardsen, Seniorrådgiver SINTEF Nord i Tromsø

Læring er en del av prosessen

Richardsen poengterer at læring i seg selv er en viktig del av prosessen.

- Resultatene blir ikke alltid som man kanskje ønsker at de skal være. Selv om resultatet gjennom FoU arbeidet i utgangspunktet ikke ble som forventet er det ingen grunn til å gi opp prosjektet. Ofte er det ny kunnskap å hente ut av et negativt resultat, avslutter Richardsen.

Kompetansemeglere

Kompetansemeglere har ansvaret for egne fagfelt, og kan hjelpe deg og ditt prosjekt.

Sør-Troms
KUPA 
Tor Hovde 
TLF: 911 33 382
E-post: tor@kupa.no

Midt-Troms Næringshage
Jan-Terje Jakobsen
TLF: 992 08 412
E-post: jan-terje.jakobsen@midt-tromsnh.no

Midt-Troms 
KUPA
Tor Hovde 
TLF: 911 33 382
E-post: tor@kupa.no

Midt-Troms Næringshage
Jan-Terje Jakobsen
TLF: 992 08 412
E-post: jan-terje.jakobsen@midt-tromsnh.no

Tromsø-regionen
KUPA
Øyvind Jørgensen
TLF: 909 21 167
E-post: oyvind@kupa.no

Halti Næringshage
Gunbjørg N. Melkiorsen
TLF: 906 83 241
E-post: gunbjorg@haltinh.no

Nord-Troms
Visjona AS
Harriet Steinkjer Nystu
TLF: 900 57 035
E-post: harriet@visjona.no

Halti Næringshage
Gunbjørg N. Melkiorsen
TLF: 906 83 241
E-post: gunbjorg@haltinh.no

KUPA
Øyvind Jørgensen
TLF: 909 21 167
E-post: oyvind@kupa.no

Vest-Finnmark
Sápmi Næringshage
Antje Schlecht
TLF: 967 43 833
E-post: antje@sapminh.no

Sápmi Næringshage
Morten Ballari
TLF: 468 16 099
E-post: morten@sapminh.no

Orinor
Astrid Tugwell
TLF: 957 76 343
E-post: at@orinor.no

Rune Rautio
TLF: 481 97 950
E-post: rr@orinor.no

Nordkappregionen Næringshage
Stig Hansen
TLF: 928 83 799
E-post: stig.hansen@nordkappnh.no

Pro Barents AS
Trine Bredal-Hauan
TLF: 906 24 594
E-post: trine@probarents.no

Hermetikken Kulturnæringshage
Mette Westlie
TLF: 410 21 591
E-post: mette@hermetikken.no

Øst-Finnmark 
Sápmi Næringshage
Antje Schlecht
TLF: 967 43 833
E-post: antje@sapminh.no

Sápmi Næringshage
Morten Ballari
TLF: 468 16 099
E-post: morten@sapminh.no

Linken AS
Tom Eriksen
TLF: 952 98 371
E-post: tom@linken-nh.no

Orinor
Astrid Tugwell
TLF: 957 76 343
E-post: at@orinor.no

Rune Rautio
TLF: 481 97 950
E-post: rr@orinor.no

Troms 
NORCE AS avd. Tromsø
Erling Sandsdalen
E-post: esan@norceresearch.no

Finnmark
NORCE AS avd. Finnmark
Vigdis Nygaard
E-post: viny@norceresearch.no