Østen og Yngve

Navigerer sammen

Med støtte fra FORREGION Arktis finansierer Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT) rundt 10 Næringsmentor-stillinger fra næringslivet hvert år.

Næringsmentor fra næringslivet skal stimulere til kontakt mellom akademia og næringslivet. Stillingene finansieres for ett år. I etterkant kan universitetet forlenge ansettelsen ved å finansiere stillingen selv.

- FORREGION Arktis bidrar til at vi i akademia kan samarbeide med næringslivet, og at vi får en sterkere lokal tilknytning til det som skjer rundt oss.

Dette sier Yngve Birkelund, som er instituttleder ved Ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS) ved UiT.

Fra styrebord til klasserom

I 2016 fikk Birkelund midler fra FORREGION Arktis til å opprette en Næringsmentor-stilling fra næringslivet på sitt eget institutt.

- Vi så etter en kandidat som kunne undervise i fag og samtidig gi våre studenter noen praktiske perspektiv på forretning og næringsliv. Dette fant vi i Østen Mortvedt, forteller Birkelund.

Østen Mortvedt
Østen Mortvedt, rådgiver UiT. (Foto: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov)

Stillingen ble finansiert av FORREGION Arktis det første året. IIS så stor nytteverdi i prosjektet, og ønsket derfor å videreføre stillingen over egne midler etter endt finansering fra FORREGION Arktis.

- For meg er dette et signal om at FORREGION Arktis som virkemiddel gir positiv effekt for kontakten mellom næringsliv og akademia, sier Birkelund.

Mortvedt var mange år i sjøtjeneste i Marinen og Kystvakten, før han meldte overgang til næringslivet for å jobbe innen drift av offshore service fartøy. I dag er han blant annet styreleder i Arktisk Maritim Klynge (AMK) og Adm. dir i Northshore AS. Gjennom årene i sjøtjeneste og i næringslivet etablerte Mortvedt et bredt kontaktnettverk. Ikke bare innen forretninger, men også til utdanning og akademia.

Skaper morgendagens løsninger

På instituttet summer det i gangene. Studentene sitter i grupper og løser oppgaver.

- Jeg ble imponert når jeg leste en del av bachelor-oppgavene som studentene leverte. Det er åpenbart at mange har gravet dypt inn i problemstillinger som vi bare rekker å skrape i overflaten på under forelesningene, sier Mortvedt.

Birkelund følger opp Mortvedts observasjon, og føyer til at de aktivt jobber med å skape morgendagens løsninger innen skipsfart og navigasjon.

- Ved å arbeide tett med næringslivet får vi mulighet til å jobbe tett med idedugnader om forskningsprosjekter og inn mot medlemsbedriftene i AMK. Sammen med ingeniørstudentene og de vitenskapelige ansatte leter vi etter fremtidige måter å navigere på. Blant annet med autonome skip, forklarer Birkelund.

Nord-Europas største

Vi går inn i simulatoravdelingen i det nye teknologibygget på UiT. Der står det en fullskala skipsbro spekket med instrumenter og ny teknologi. Skipsbroen er som på en moderne båt, med 360 graders utsyn. Eneste forskjellen er at vi ser rett inn i et lerret, og ikke havet.

Skipsbroen
Simulator med skipsbro på UiT. (Foto: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov)

- Vi har hatt mange erfarne navigatører ombord i vår simulator, og alle sier at det er den mest naturtro simulatoren de har satt sine sjøben i. I tillegg til teknologien ombord står simulatoren på hydrauliske ben, og når lerretet viser at det bølger ute - ja da svaier det godt her inne også, smiler Birkelund.

Studentene utfordres

Det er ikke bare i simulatoren studentene får testet egenskapene sine. Gjennom kontakten med næringslivet får de muligheten til å prøve seg på reelle prosjekter også. Fire studenter ved instituttet skrev i 2015 en bacheloroppgave med en analyse om mulighetene til å ta en rigg gjennom Rystraumen. En strategisk viktig passasje for rigger som skal ankres opp ved anlegg nær Tromsø. Teorien ble omsatt i praksis når oljeriggen Songa Enabler ble tauet gjennom Rystraumen januar 2017.

Songa Enabler
Songa Enabler taues gjennom Rystraumen ved Hella utenfor Tromsø. (Foto: Dagfinn Husjord)

- Dette prosjektet ble til fordi instituttet og næringslivet snakker sammen og kjenner til mange av hverandres prosjekter. Slik kan kompetanse og ideer kobles med prosjekter. En vinn-vinn situasjon for alle parter. Prosjektet med passasjen gjennom Rystraumen er samtidig et flott eksempel på hvordan en reell problemstilling blir løst i praksis, sier Mortvedt.

Et nav for maritim utdanning

Teknologibygget på UiT får snart en ny nabo. På nedsiden skal det som blir Tromsøs største videregående skole bygges. Ishavsbyen Videregående Skole er en sammenslåing av Tromsø Maritime skole og Breivika videregående skole.

- Vi utveksler kompeanse med maritim utdanning på videregående nivå, og når vi etterhvert blir naboer blir det enda mer aktuelt å dele på utstyr også, sier Birkelund.

Fremtidens ingeniører i nautikk samt sikkerhet og miljø seiler i trygg sjø framover. Med UiT og Ishavsbyen videregående skole på lag med næringslivet blir Breivika et nav for maritim utdanning i nord.