Pinhole sofa

Norges mest kreative gründerbedrift

De har begge erfaring med hjertefeil. Med sine livs viktiste prosjekt vil de forhindre at barn og unge får en tidlig død.

Ved hjelp av teknologi og egne erfaringer håper Oleksandra Bieliei og Torsten Aslaksen å løse en av de vanskeligste oppgavene i livet, å detektere medfødt hjertefeil hos barn og unge. Begge har selv erfart hvordan det er å leve med uvissheten som hjertearytmi gir.

Barn mangler språk

Hvert år blir det født mellom 500 og 600 barn med hjertefeil i Norge. Noen har så alvorlige hjertefeil at det blir oppdaget allerede under graviditet. Andre har mindre – men likevel potensielt dødelig – hjertefeil.

- Et voksent menneske kan selv si fra om man plutselig får hjertebank, som kan være et symptom på hjertearytmi. Men små barn har ikke erfaringen eller språket til å si i fra om de opplever dette, sier Aslaksen.

I verste fall kan uoppdaget hjertearytmi eller andre misdannelser på hjertet føre til en tidlig død.

oscilloskop
Oscilloskop som blir brukt til å analysere signaler. (Foto: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov)

Supersterk sensor

Pinhole er navnet på selskapet som har utviklet en prototype på et armbånd. Dette armbåndet har en sensor som ved hjelp av lysoptikk måler hjertets tilstand.

- Vi kan måle hjertets helse ved å analysere hudens refleksjonsevne ved hjelp av lyssensoren. Huden har nemlig den egenskapen at refleksjonsevnen varierer med pulsslag og blodtrykk. Slik kan vi måle om hjertet slår jevnt, eller om det er små urytmiske slag som kan være et symptom på hjertearytmi, forteller Aslaksen.

Armbåndet tar i mot data fra en sensor som er ti ganger sterkere enn det som kommer fra for eksempel pulsklokker. Med hjelp av sin unike kompetanse på signalprosessering kan Pinhole behandle disse dataene og analysere om barnet har en hjertefeil som ellers aldri ville blitt oppdaget.

- Markedet er enormt stort for et slikt produkt. Bare i Norge estimerer vi at det er rundt 9.000 barn som er født med hjertefeil, sier Aslaksen.

Pengene ble en vitamininnsprøytning

En av utfordringene ved å jobbe med teknologi er å omsette det som skjer på laboratoriet til noe som fungerer i det daglige liv.

- Det er viktig for oss å lage et funksjonelt armbånd som enkelt kan festes rundt håndleddet på barn. Første skritt var å få laget en prototype på et armbånd som ville fungere. Vi fikk midler fra FORREGION Arktis som ble brukt til å finansiere utviklingen av prototypen. Utviklingen ble gjort på Universitetet i Tromsø og hos underleverandør, forklarer Aslaksen.

Torsten Aslaksen
Torsten Aslaksen, Pinhole. (Foto: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov)

Flere virkemidler

Pinhole har brukt flere virkemidler i tillegg til forprosjekt i bedrift og næringsmentor i akademia fra FORREGION Arktis. Ved oppstart var de en inkubatorbedrift hos Norinnova, og de fikk etablerertilskudd fra Innovasjon Norge. Senere har de brukt SkatteFUNN, som er en ordning med skattefradrag der SMBere kan få 20% av prosjektkostnadene som fradrag på skatt.

- Nå vurderer vi å sette i gang et crowdfundingprosjekt for å få inn midler til videre utvikling, sier Aslaksen.

CBC
Anniken Fjelberg, 657 Oslo/ansvarlig for Creative Business Cup Norge. Oleksandra Bieliei, Pinhole. Margit Klingen Daams, Innovasjon Norge/juryleder. Jeanett Sandmo, Innovasjon Norge. (Foto: Ingvil Skeie Ljones)

Norges mest kreative gründerbedrift

I 2016 vant Pinhole i den nasjonale finalen i Creative Business Cup, en konkurranse for entreprenører og start-ups. Formålet med konkurransen er å styrke forretningsegenskapene til kreative entreprenører. Førstepremien var deltakelse i den internasjonale finalen i København. I sterk konkurranse med mange andre oppstartsbedrifter fikk Pinhole en 6. plass i sin klasse.

- Det var en ære for oss å komme så langt med vår idé, sier Aslaksen. Vi har brukt mye energi og ressurser på prosjektet vårt så langt. Og nå er vi i en fase av utviklingsløpet hvor vi trenger ekstern kapital for å drive prosjektet fremover. Neste steg er å utvikle en prototype som kan testes på barn. Til dette trenger vi mellom 1 og 1,5 millioner kroner, avslutter Aslaksen.

1 plass

I kategorien Norges mest kreative gründerbedrift, under Creative Business Cup Norge.

6 plass

I den internasjonale finalen under Creative Business Cup.

Tidslinje

2014

Pinhole blir etablert.

2015

Prosjekter med støtte fra FORREGION Arktis.

2016

Vinner Creative Business Cup Norge og blir nr. 6. i den internasjonale finalen.

RELEVANTE VIRKEMIDLER

  • Forprosjekt i bedrift
  • Personmobilitet næringsmentor
  • Kompetansemegler
  • Innovasjon Norge Etablerertilskudd
  • SkatteFUNN