Reke

Rekeskall motvirker folkesykdom

Kosttilskudd basert på rekeskall kan motvirke en av vår tids mest alvorlige folkesykdommer. Bare i Norge forårsaker hjerte- og karsykdom 1 av 3 dødsfall. Hvert år dør 17 millioner mennesker på verdensbasis som følge av denne sykdommen.

Sentralt i arbeidet med å bekjempe denne folkesykdommen er en hjørnesteinsbedrift i Kårvikhamn og et bioteknologiselskap i Tromsø. Sammen har de utviklet et kosttilskudd som etter planen skal lanseres i USA i 2017.

Verdensledende hjørnesteinsbedrift i Troms

Historien strekker seg tilbake i tid, til 1968 og bygda Kårvikhamn i Lenvik kommune. Ingen visste at det skulle bli starten på et eventyr når det lille fiskemottaket ble grunnlagt. På midten av 80-tallet endret de kurs til produksjon av reker. I en periode med bransjedød blant rekebedriftene bet de seg fast og satset tungt på innovasjon, teknologi og kompetanse for å overleve i et stadig tøffere konkurransemarked. Mange kjenner i dag til selskapet Stella Polaris, som er en av verdens største leverandører av ferdigpillede kaldtvannsreker.

StellaPolaris
Stella Polaris ved Kårvikhamn. (Foto: Stella Polaris)

Lokal løsning på globalt problem

Skallet, som utgjør ca. 40% av reka, går til spille. Stella Polaris ønsket å undersøke om det var mulig å utnytte mer av produktet. Og i 2007 ble det publisert en artikkel som skulle vise seg å bli svært avgjørende. Jaran Rauø jobbet på Stella Polaris når artikkelen ble publisert.

- Jeg leste en nyhetsartikkel publisert av Fiskeriforskning (nå NOFIMA) i 2007. Der var det omtalt at peptidene i rekeskallet viste seg å ha en svært blodtrykksdempende effekt. Dette var veldig interessant for oss siden vårt biprodukt var tonnevis med rekeskall. Takket være fremsynt lederskap og investeringsvilje etablerte ledelsen i Stella Polaris datterselskapet Marealis i 2008, forteller Rauø som i dag er daglig leder i Marealis.

Marealis ble etablert på en idé om bærekraftig utvikling og utnyttelse av rekeskall, som til da var behandlet som avfall. Siden oppstarten har virksomheten fokusert på FoU, og de har brukt ca. 25 millioner kroner på forskning, studier, testing og produktutvikling. I 2010 fikk Marealis støtte fra Troms fylkeskommune og FORREGION Arktis til å gjennomføre et forsøk med å isolere peptider fra rekeskall. Prosjektet ble gjennomført sammen med NOFIMA, og resultatet var svært oppløftende.

- Vi fant en måte å isolere peptider på som vi selv kunne anvende. Med hjelp av fylkeskommunen, Innovasjon Norge og NOFIMA fikk vi grunnlaget vi trengte for å ta prosjektet med til neste trinn, forteller Rauø.

Marealis reker
Jaran Rauø, daglig leder Marealis. (Video: Stan Serdjukov)

ProCardix®

Ved å kombinere forskning og utvikling har Marealis gjennom fremstilling i laboratorium fått frem et peptidkonsentrat. Dette konsentratet, som har fått navnet ProCardix®, er blitt brukt i pilotstudier på mennesker. Resultatene viser at ProCardix® er sikkert og har en svært positiv effekt på forhøyet blodtrykk.

Store markeder

Data fra studier i USA gjennomført i 1999 og 2000 av National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) viser at 31% av den voksne delen av befolkningen i USA lider av prehypertensjon - som er stadiet før hypertensjon (forhøyet blodtrykk). Antallet er estimert til 68 millioner voksne i USA. En stor andel av befolkningen bruker blodtrykksdempende medisin, og i USA velger stadig flere å bruke kosttilskudd fremfor medisin. 

- Vi jobber med markedspartnere for å lansere produktet i USA, som er verdens kanskje mest spennende marked for kosttilskudd. Med full utnyttelse av rekeskall fra Stella Polaris er potensialet for inntekter hele mange hundre millioner kroner i  året, sier Rauø.

Biotepanlegget
Prosessoperatør Hans Richard Nyheim (Biotep). (Foto: Lars-Åke Andersen, Frifoto).

Lokale virkemidler

Marealis har brukt mange støtteordninger og lokale virkemidler. Støtte fra Innovasjon Norge, Troms fylkeskommune, FORREGION Arktis og Forskningsrådet har vært avgjørende.

- Vi har brukt 8 år på å utvikle et ferdig produkt. I dette arbeidet har NOFIMA vært en viktig ressurs. På veien fra lab til fullskala industriell produksjon har Biotep-anlegget i Kaldfjord også vært avgjørende. De har gjort at vi kan produsere ProCardix® i industriell skala for markedslansering uten å måtte investere i egen fabrikk i utviklingsfasen, sier Rauø.

8

8 ansatte i 2017

68 millioner

Hver tredje voksne innbygger i USA er i forstadiet til forhøyet blodtrykk (prehypertensjon)

8 år

Tid brukt fra idé til marked

25 millioner

Antall kroner brukt på forskning, studier, testing og produktutvikling

Tidslinje

1968

Stella Polaris ble etablert i Kårvikhamn

1985

Stella Polaris gikk fra å være et mottak for fisk til reker

2007

Nyhetsartikkel om at peptider fra rekeskallet har blodtrykksdempende effekt

2008

Stella Polaris etablerer Marealis

2010

Marealis får støtte fra Troms fylkeskommune og FORREGION Arktis til å gjennomføre prosjekt

2015?

Helsedirektoratet? godkjenner kosttilskuddet som Marealis har utviklet

2017

Forventet introduksjon av kosttilskuddet ProCardix® i USA

RELEVANTE VIRKEMIDLER

  • FORREGION Arktis forprosjekt i bedrift
  • SkatteFUNN
  • MABIT
  • Troms fylkeskommune prosjektstøtte