SadioNor Storgata

Teater lokker turister

Reiselivsnæringen i nord vokser, og sysselsetter ca. 16.000 mennesker i landsdelen. Turistene som kommer til Nord-Norge søker unike opplevelser og natur. Sentralt i jakten på det som gjør en opplevelse spesiell, finner vi et lite teaterselskap i Tromsø.

Sadio Nor Teater ble etablert i 2007. Gjennom formidling av lokal kunnskap om folk og samfunn gir de historiene liv i forestillinger og vandringer. På det meste er det ti involverte som gjør ulike oppdrag med bakgrunn i teater.

I tillegg til en mengde oppdrag fra bedrifter og organisasjoner, byr de på teater og opplevelser til barn og eldre på museer og opplevelsessentre i Tormsø. Én av spesialitetene til Sadio Nor Teater er når de tar med seg turister på vandrerteater - der de besøkende får oppleve historiske begivenheter gjennom skuespill.

Sel
Leif L. Bergli som ishavsskipperen Halfdan Jakobsen på Polstjerna. (Foto: Sadio Nor Teater)

Uforløst potensiale

Rosenlund forteller oss hva som var ideen bak prosjektet de fikk midler fra FORREGION Arktis til å gjennomføre.

- Vårt utgangspunkt for prosjektet er at kreative næringer og opplevelsesøkonomien tar i bruk teknikker fra teateret, men i større og mindre grad er seg bevisst dette. Vi stilte oss spørsmålet hvordan teaterkunnskap og -kompetanse kan bidra til bedre opplevelser for turisten, forklarer Rosenlund.

Bygg opp spenning

- Ta for eksempel aktører som guider turister på nordlysjakt. Når de regisserer opplevelsen kan de velge om de tar turistene rett ut til stedet det er størst sjanse for å oppleve nordlyset. Eller om de først blir tatt med på en reise gjennom historie, natur og landskap der de får jakte litt på nordlyset og kjenne at spenningen stiger. Kunnskap fra teaterverdenen om oppbygging og framføring, kan hjelpe reiselivet å bygge opp og gjennomføre et helhetlig konsept for opplevelsen sine, sier Rosenlund.

Kompetansemegler

Sadio Nor Teater ville finne en måte å tilføre reiselivet den kunnskapen de hadde tilegnet seg gjennom teater.  Ved å kontakte FORREGION Arktis fikk de hjelp av en kompetansemegler til å sette opp søknaden til forprosjekt i bedrift. Kompetansemegleren var seniorforsker Mette Ravn Midtgard, som på daværende tidspunkt jobbet i SINTEF NORD i Tromsø. Midtgards lange erfaring innen forskning på reiseliv gjorde henne kvalifisert til selv å bistå Sadio Nor Teater i FoU arbeidet, i tillegg til å være kompetansemegler.

Mette Ravn Midtgård
Mette Ravn Midtgard, senioforsker SINTEF NORD i Tromsø. (Foto: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov)

Trengte inspirasjon utenfra

- Da vi begynte å samarbeide var første oppgave å definere prosjektet. Vi gikk noen runder med mange interessante problemstillinger. Et FORREGION Arktis prosjekt trenger fokus i tematikk og problemstilling. Vi oppsummerte derfor hva en god turistopplevelse er, og hva en god teateropplevelse er. Hvor skjæringspunktet befinner seg, og hva som er felles suksesskriterier, forklarer Midtgard.

Sadio Nor Teater og kompetansemegleren studerte reiselivsbedrifter på andre destinasjoner, blant annet i Lofoten. For å lære av de og observere hvordan de tok i mot turistene. Ut fra teori og empiriske erfaringer utviklet de en plan for hvordan Sadio Nor Teater kunne anvende sin egen kompetanse i samarbeid med reiselivsbedrifter.

SadiNor forestilling
Skuespill der Roald Amundsen overtaler Fritz G. Zapffe. (Video: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov)

Reiselivsnæringen bidrar også til å sette Nord-Norge på verdenskartet.

Gunnar Nilssen - Daglig leder Reiseliv i Nord AS

En meropplevelse

De som kommer helt til Nord-Norge har en hel verden å plukke av før de bestiller sin reise. Gjennom prosjektet håper Sadio Nor Teater at de, sammen med turistnæringen, kan gi turistene en helt spesiell opplevelse. Som gjør at de kan bli gode ambassadører for landsdelen, og påvirke enda flere til å reise nordover.

Tidslinje

2007

Nina Rosenlund etablerte SadioNor

2008

Etablererstøtte fra Innovasjon Norge, første vandrerteater for turister

2010

Klaus Løkholm Bergli ansettes, og Sadio Nor Teater blir et samvirke

2011

Får Tromsø Kommunes Kulturvernpris, og blir medlem av klyngen Arena Lønnsomme Vinteropplevelser

2013

Premiere forskningsteater for Framsenteret og Polaria

2014

Startet norsk-russisk teatersamarbeid

2016

Gjennomfører FORREGION Arktis prosjekt

2017

Utvikler konsept for meropplevelser basert på funnene fra FORREGION Arktis prosjektet

RELEVANTE VIRKEMIDLER

  • Kompetansemegler
  • Forprosjekt i bedrift
  • Innovasjon Norge Etablererstøtte