Terje Andørja Adventures

Terje fra Andørja fikk napp

Gjennom et forskningsprosjekt fikk innehaveren av Andørja Adventure hjelp fra uventet hold. Resultatet av samarbeidet kan gi kjempefangst.

Terje Hansen startet med fiskeriturisme i 1996 ved å leie ut private rom og båter. Etter hvert utviklet han tilbudet ved å bygge 4 rorbuer med moderne fasilisteter.

- For oss var det viktig å gi gjestene våre et godt tilbud. Og når vi først så at det var mulig å få turistene ut til Andørja investerte vi i dette flotte anlegget, forteller Hansen.

Terje Hansen forklarer
Terje Hansen forteller om VRI prosjektet. (Foto: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov)

Jakten på havets kjempe

Når vi besøker Andørja Adventures er alle rommene utleid, og det er en sti av sportsfiskere som går ut i båtene for å sikre dagens fangst. Noen har med seg enorme fiskestenger som er spesiallaget for de aller største fiskene. De har ett mål for øyet, en skapning som kan bli flere hundre år gammel og som kan bli opp mot syv meter lang.

Skatten på havets bunn

På bunn av havet svømmer det en mytisk hai som få kjenner til. Kunnskapen om Håkjerringa er begrenset fordi den lever på dypt vann, og beveger seg over store områder. Denne skapningen kan nå bli millionbutikk for lokale gründere på Engenes, helt ytterst på Andørja.

Som i eventyret skjuler det seg en skatt på havets bunn. En skatt som de mest ihuga sportsfiskerne kan jakte på i flere uker uten å få napp, men som det finnes et naturlig stort tilfang av på Andørja.

- Andre steder kan fiskerne få Håkjerring kanskje hver tiende dag. Hos oss har vi fangst i snitt annenhver dag, sier Hansen.

Terje og Julius i båt
Terje Hansen og Julius Nielsen på jakt etter Håkjerringa. (Foto: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov).

Kompetansemegler

På Senja Næringshage jobber kompetansemegler Stig Stokkland.

- Da jeg kom i kontakt med Andørja Adventures hadde de testet ut fiske på Håkjerring, og diskutert om dette kunne utvikles til et highend produkt innen turistfiske. En av bekymringene var om dette var bærekraftig, ettersom man kjenner så lite til Håkjerringa som art. Vi definerte problemstillingen og laget en søknad som finansierte forprosjektet, som ble utført i samarbeid med Havforskningsinstituttet, forteller Stokkland.

Den største Håkjerringa som er registrert var 6,4 meter lang. I Norge står haien på nasjonal rødliste over arter som er vurdert å ha en risiko for å dø ut.

- For oss er denne arten av stor betydning. Derfor ville vi vite om catch and release er skadelig og i verste fall dødelig for Håkjerringa, sier Hansen.

Håkjerringa er verdens eldste levende virveldyr, og kan bli over 270 år gammel. I teorien kan den bli 400 år. Den blir først kjønnsmoden når den er rundt 150 år. Så langt har vi ikke klart å dokumentere forplantningsprosessen. Derfor er det så spennende å forske videre på denne haien.

Julius Nielsen, marinbiolog og PhD

På tokt fra Danmark

Julius med fiskestang
Julius Nielsen med havfiskestang. (Foto: Stan Serdjukov)

Mens forskerne fra Havforskningsinstituttet drev på med sitt prosjekt fikk Julius Nielsen, marinbiolog og PhD fra Universitetet i København øynene opp for Andørja. Julius var selv på søken etter en base han kunne forske på Håkjerringa fra. Veien opp til Andørja var kort når han personlig ble invitert opp av Terje Hansen.

- Terje var helt fantastisk. Han tok i mot meg med åpne armer og ga meg tilgang til alt jeg trengte for å drive med mine egne forskningsprosjekt. Det har vært uvurderlig for meg og mitt virke, sier den begavede forskeren fra Danmark.

Fra Engenes har Nielsen brukt moderne teknologi til å forske videre på Håkjerringa, og har blant annet kunne føre forskningen noen skritt videre for å finne ut mer om det mystiske monsteret.

- Jeg har vært så heldig å få publisert en artikkel om Håkjerringa i Science, som er ett av verdens største vitenskapelige tidsskrift. I artikkelen skriver vi blant annet at dette dyret er verdens eldste levende virveldyr, at det blir kjønnsmodent omkring 150 års alder, og at det vitenskapelig er vist at det kan bli 270 år. I teorien kan det bli over 400 år gammelt, forklarer Nielsen.

Terje og Julius på kontoret
Julius Nielsen forteller om forskningsprosjektet, mens Terje Hansen lytter. (Foto: Stan Serdjukov)

Ny viten skal lokke flere til Andørja

Er det én ting vi legger merke til under møtet med Terje Hansen, så er det hans iver etter å skape verdier for bygda.

- Jeg vil at Andørja skal være det samme for Harstad, som Sommarøya er for Tromsø. For å få til dette må vi bygge ut tilbudet videre. Og vi skal vise fram det vi er best og unik på, forteller han.

snøstorm
Visualisering av kunnskapssenteret som planlegges på Engenesodden. (Visualisering: ErlikPluss, Kyrre M. Kalseth)

Terje bretter ut tegningene som viser de siste planene han har for å utvikle destinasjonen på Engenes. Det viser et stort formidlingssenter som skal vise frem livet på 400 meters dyp. Og sentralt i planene står en egen utstilling om Håkjerringa. Gjennom flere år har han latt forskere fra Norge og utlandet bruke Andørja Adventures som base for forskningsbaserte aktiviteter. Den viten som de nå har funnet fram til, skal Terje og hans familie bygge videre på.

- Vi er nødt til å få dette til. De mulighetene som dette prosjektet har gitt oss må forvaltes på beste vis. Tenk deg et formidlingssenter som aldri slutter å utvikle seg, men som hele tiden blir fylt med ny viten. Og som viser alt det forunderlige som vi mennesker vanligvis aldri får oppleve. Jeg gleder meg vanvittig til det framtiden har å bringe, avslutter Terje.

Formannskapet i Ibestad Kommune behandlet planene i februar 2017, og Terje Hansen er enda ett skritt nærmere å realisere sin fremtidsdrøm på Engenes.

Tidslinje

1996

Andørja Adventures etableres. Private hus leies ut til fisketurister.

2000

Brødrene Hansen kjøper nye båter som leies ut til gjestene.

2005

Andørja Adventure satser på markedsføring gjennom artikler i sportsfiskemagasin. Får flere oppslag.

2007

Brødrene Hansen bygger 4 rorbuer på Engenes.

2013

De søker og får midler fra FORREGION Arktis.

2013

Forskningsprosjektet til Havforskningsintituttet er ferdig.

2017

Planene om det nye formidlingssenteret passerer formannskapet i Ibestad Kommune

20

Antall år i drift. Startet opp i 1996 med utleie av rom i private hus og hytter.

3

Ansatte.

1,5 mill

Omsetning. Omsetningsrekord i 2010 med ca. 2,3 mill.

4

Rorbuer med 4 soverom, bad, kjøkken og stuer.

24 personer

Kapasitet. Hver rorbu har kapasitet til 6 personer.

Ca 550 per år

Antall overnattingsgjester